Quick dating
Custom Menu
 • sexy japanese websites
 • dating software including hosting
 • NEWS
  So if your looking to meet single BBW's - from cute chubby girls to singles SSBBW's looking for love - then why not sign up, it's 100% free to join!


  Ozdoba koksu online dating

  Do tejto podpoložky patria zvieratá opísané vo vysvetlivkách HS k položke 0102, prvý odsek, body (3), (4), (5), (6) a pižmoň severský alebo ovčí býk (), hoci môžu byť chované a spracované podobným spôsobom ako domáce vtáctvo špecifikované v tejto položke, sú zatriedené do podpoložky 0106 39 90.

  Holuby domácich druhov sú zatriedené do podpoložky 0106 39 10.

  Do tejto podpoložky nepatria voľné rebrá bez kože alebo podkožného tuku (podpoložka 0203 19 59).

  Termíny „trupy“ a „polovičky trupov“ sú definované v odsekoch a) a b) doplnkovej poznámky 3 (A) k tejto kapitole.

  Vo všeobecnej časti vysvetliviek HS k tejto kapitole sú tiež odkazy týkajúce sa rozdielu medzi mäsom a drobami tejto kapitoly a kapitoly 16.

  Avšak do tejto kapitoly patria len mäsové droby, ktoré sú surové, mleté alebo jemne nasekané, ale ďalej neupravené, balené v plastovom obale (dokonca aj vo forme párkov, klobás alebo salám) výhradne na uľahčenie manipulácie alebo transportu.

  Príklady cicavcov zahrnutých v tejto podpoložke: Do tejto podpoložky patria všetky vtáky z čeľade holubovitých, či už divé, alebo domáce, bez ohľadu na ich použitie (farmárske holuby, ornamentálne holuby, poštové holuby).Do tejto podpoložky patrí napríklad pliecko, stehno, sviečkovica, nevykostené (s kosťou).Taktiež sú sem zahrnuté predné a zadné časti polovičiek trupov (s kosťou), ktoré nezodpovedajú definícii „kompenzovaných“ štvrtín, predných alebo zadných štvrtín.Medzi nedomáce (divé) holuby patrí holub hrivnák alebo lesný holub (, kačky, husi, morky a perličky (položka 0105) a iné ako dravé vtáky (podpoložka 0106 31 00), papagáje (podpoložka 0106 32 00) a divé a domáce holuby (podpoložka 0106 39 10).Príklady vtákov zahrnutých do tejto podpoložky sú: Vysvetlenie rôznych stavov, v akých sa môže mäso a droby nachádzať (čerstvé, chladené, zmrazené, solené alebo v slanom náleve, sušené alebo údené) je uvedené vo všeobecnej časti vysvetliviek HS k tejto kapitole.

  Leave a Reply


  Pages: [1] 2 3 4 5 6 | Next | Last


  
  Copyright © 2017 - sei-irk.ru